Kurumsal Değerlerimiz

TEKNİKA MAKİNA KALIP olarak, başta cam kalıpları olmak üzere, her türlü kalıp ve talaşlı imalat alanlarında etkinlik göstermekteyiz. Üst düzey yöneticilerimiz ve çalışanlarımız ile Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği gerekliliklerini yerine getiren bir kuruluş olmanın bilincindeyiz. Eğitime ve iletişime önem vererek tüm müşterilerimize sağladığımız ürünlerin ve hizmetlerin kalitesini sürekli olarak geliştirmekteyiz. Uluslararası mevzuat ve standartlara uygun ürün üretmek, müşterilerimizin beklentilerini karşılamak başarımızın temel ölçütü olacaktır. Çalışanlarımız ve paydaşlarımız, müşterilerimizin memnun kalmadığı durumlarda gerekli aksiyon planlarını hazırlayacak ve uygulayacaktır.

Amaçlarımız doğrultusunda faaliyet göstermek tüm TEKNİKA MAKİNA KALIP ailesinin, paydaşlarının ve çalışanlarının görevleri ve sorumluluğudur. Başarımızın ölçütü gelecek yıllarda tezgah makine parkının kısmen yenilenmesi, teknolojik alt yapının güçlendirilmesi, üretim kapasitemizin yükseltilmesi ve dünyanın başta gelen kuruluşlarıyla devam etmesi olacaktır.

Kuruluşumuz, İş Sağlığı ve Güvenliği ile birlikte Kalite ve Çevre sistemi standartlarını uygulayarak üretim faaliyetlerinin tümünü sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamında gerçekleştirme, sürekli gelişme, riskleri kontrol altına alarak performansını devamlı iyileştirme kararlılığındadır.

Her süreç sorumlusu, bir yandan süreçlerinin verimlilik ve etkinliğini iyileştirirken diğer yandan kendisinden sonraki müşteri görme ilkesini rehber edinmektedir. Gelecek için hepimizin güvencesi TEKNİKA MAKİNA KALIP ailesinin rakiplerinin önüne geçmesi hedefini sürdürmektir.